Werkwijze

Werkwijze

Werkwijze

Ieder project is uniek en ….maatwerk. Er zijn echter wel 5 basis stappen die in  ieder project doorlopen worden.

1. Intake
Het is belangrijk zo vroeg mogelijk in het proces kennis te maken, zodat we de verwachtingen naar elkaar kunnen bespreken (vrijblijvend) en alles nog mogelijk is. Handig is om dan tekeningen, plattegrond en functionele eigenschappen van de woning of gebouw bij de hand te hebben.

2. Opgave van kosten voor het ontwerp en idee van het lichtplan voor uw specifieke project
Na dit gesprek ontvangt u opgave van kosten voor het opstellen van een lichtplan, een armaturenimpressie ter visualisatie en een begroting van armaturen welke zijn toegepast in het ontwerp.

3. Samen het lichtplan bespreken.
Het lichtplan en verdere documenten zijn inmiddels aan u verstuurd. Uiteraard hoop ik dat u zich herkent in het opgestelde plan. In dit stadium kunnen we een finale afstemming van het plan bespreken en tot een definitief ontwerp met begroting komen.

4. Zijn we het met elkaar eens?
Nu zijn we er bijna! De definitieve ontwerp presentatie waarin alle wijzigingen en aanvullingen zijn verwerkt wordt met u besproken. Zijn we het met elkaar eens, dan kan de finale opdrachtverstrekking voor de uitvoering van het lichtplan en tot levering van voorgestelde verlichtingsarmaturen plaatsvinden.

5. Afstemming betrokken partijen
Nu is het handig dat er een overleg gepland wordt voor afstemming met betrekking tot de installatie en montage van de verlichtingsarmaturen en de geplande leverweek. 
Bij dit projectoverleg met derden in het project, (installerende elektrotechnische partij, eventuele betrokken bouwconsultant voor de  opdrachtgever,  of bouwkundig aannemer). Gedurende het proces houd ik een vinger aan de pols en ben ik natuurlijk bereikbaar voor eventuele vragen bij de realisatie.

Creatief lichtadvies, toegespitst op jouw specifieke situatie.

Offerte aanvragen

Hidden